02 қараша 2016 00:16 admin

Оқу әдістемелік құрал

Оқу әдістемелік құрал:

 Дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау - Сәулет

 Дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау ЭН

 ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ (ЖОБАНЫ) ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ ТЭМиО

 Тәжірибе күнделігі

 IV КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН "ЖОБАЛАУ ІС-ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ" ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 КОМПЬЮТЕРЛІК КЕСКІНДЕМЕ ПӘНІ БОЙЫНША 3 КУРС БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 учебник Кадрлік менеджмент

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕCКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине: Основы высшей и дискретной математики для специальности: 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение

 3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН «АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ» ПӘНІНЕН ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН