02 қараша 2016 00:16 admin

Әдістемелік нұсқаулықтар

Оқу әдістемелік құрал:

 HOO 19 Кәсіби шетел тілі сынақ сұрақтары

 НОО 19 Дене тәрбиесін оқыту әдістемесі сынақ сұрақтары

 НОО-19 Жазғы практика бақылау сұрақтары

 НОО-19 Жаратылыстану пәнінен емтихан сұрақтары

 НОО-19 Қоғамтану пәнінен сынақ сұрақтары

 Дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау - Сәулет

 Дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау ЭН

 ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ (ЖОБАНЫ) ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ ТЭМиО

 Тәжірибе күнделігі

 IV КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН "ЖОБАЛАУ ІС-ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ" ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 КОМПЬЮТЕРЛІК КЕСКІНДЕМЕ ПӘНІ БОЙЫНША 3 КУРС БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 учебник Кадрлік менеджмент

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕCКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине: Основы высшей и дискретной математики для специальности: 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение

 3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН «АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ» ПӘНІНЕН ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 MS WORD және MS Excel редакторларында тәжірибелік жұмыстар Әдістемелік құрал

 ГЕОТЕХНИКА ОӘК

 Қазақ тілі пәні бойынша орыс тілінде білім алушыларға ОӘН

 Құрылыс құрылымдарын есептеу негіздері ОӘК

 Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясы ОӘК

 УМК по дисциплине Обществоведение

 Дипломдық жобаны орындауғы арналған әдістемелік нұсқаулық - Сәулет

 0105000 Бастауыш білім беру мамандығы НОО-18 тобына арналған 6 семестр материалдары 

 1 курс сынақ сұрақтары

 1418000 Сәулет мамандығы А-19 тобы 5 семестр сұрақтары

 1204000 Эксплуатация водного транспорта, ЭВТ-20, Иностранный язык

 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану, СЭЗ-20 тобы, Шетел тілі

 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы,ДО-20тобы, 3 семестр сұрақтары

 «Бала тілін дамытудың әдістер мен тәсілдері»

 Сөйлеудің даму негіздері