04 қараша 2022 10:43 admin

Армия — жаңа мүмкіндіктер алаңы! Армия — путь к новым возможностям!