03 маусым 2021 14:22 admin

Қорытынды аттестаттаудың өткізудің кестесі

Хабарландыру !!!
Құрметті күндізгі оқу бөлімінің бітіруші студенттері қорытынды аттестаттау

09.06.2021ж. – 18.06.2021ж. аралығында өткізіледі. Қорытынды аттестаттаудың өткізудің кестесі.

Тобы/

Группа

Бөлімі/ Отделение

Пәндер/Дисциплины

Консультация

Экзамены

0101000 – «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы

Специальность: 0101000 – «Дошкольное воспитание и обучение»

 

 

 

ДО-17

 

 

 

Күндізгі

Арнайы пәндерден кешенді емтихан

03.06 сағ.16.00

04.06 сағ 10.00

07.06 сағ.14.00

ауд 1-11

09.06 сағ.09-00

ауд. мәжіліс залы

Жеке пәндер әдістемелерінен кешенді емтихан

08.06 сағ.10.00

10.06 сағ.10.00

11.06 сағ 10.00

ауд 2-18

14.06 сағ.09-00

ауд. сот залы

0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы

Специальность: 0103000 – «Физическая культура и спорт»

 

ФК-17-1

 

Күндізгі

Арнайы пәндерден кешенді емтихан

07.06 сағ.14.00

08.06 сағ.14.00

09.06 сағ 14.00

ауд 1-15

10.06 сағ.09-00

ауд. мәжіліс залы

Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан

09.06 сағ.10.00

ауд 1-11

11.06 сағ.14.00

ауд 2-20

14.06 сағ 14.00

ауд 1-11

15.06 сағ.09-00

ауд. мәжіліс залы

 

ФК-17-2

 

Күндізгі

Арнайы пәндерден кешенді емтихан

07.06 сағ.14.00

08.06 сағ.14.00

09.06 сағ 14.00

ауд 1-15

10.06 сағ.14-00

ауд. мәжіліс залы

Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан

09.06 сағ.10.00

ауд 1-11

11.06 сағ.14.00

ауд 2-20

14.06 сағ 14.00

ауд 1-11

15.06 сағ.14-00

ауд. мәжіліс залы

0105000 – «Бастауыш білім беру» мамандығы

Специальность: 0105000– «Начальное образование»

 

НОО-17

 

Күндізгі

Арнайы пәндерден кешенді емтихан

03.06 сағ.10.00

04.06 сағ.10.00

07.06 сағ 10.00

ауд 2-02

09.06 сағ.14-00

ауд. мәжіліс залы

Педагогика, психология және әдістемелерінен кешенді емтихан

08.06 сағ.10.00

10.06 сағ.10.00

11.06 сағ 14.00

ауд 1-11

14.06 сағ.14-00

ауд. мәжіліс залы

0201000 – «Құқықтану» мамандығы

Специальность: 0201000 – «Правоведение»

 

 

П-18

 

 

Күндізгі

Мемлекет және құқық теориясының негіздері, Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу құқығы, Еңбек құқығы және әлеуметтік қорғау құқығы пәндерінен кешенді емтихан

09.06 сағ.10.00

ауд 2-05

10.06 сағ.10.00

ауд 2-05

11.06 сағ 10.00

ауд 2-10

14.06 сағ.09-00

ауд. мәжіліс залы

1204000 - «Су көлігін пайдалану» мамандығы

Специальность: 1204000 – «Эксплуатация водного транспорта»

ЭВТ-18

Дневное

Квалификационный экзамен

10.06 сағ.10.00

ауд 3-11

14.06 сағ.10.00

15.06 сағ 10.00

ауд 3-05

16.06час.09-00

ауд. конф зал

            1304000 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы

Специальность: 1304000 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»

ВТиПО-18-2

Дневное

Квалификационный экзамен

10.06 сағ.10.00

11.06 сағ.10.00

ауд 3-17

15.06 сағ 10.00

ауд 3-23

16.06час.14-00

ауд. конф зал

ВТиПО-17

Дневное

Защита дипломного проекта

11.06 сағ 10.00

ауд. сот залы

18.06час.09-00

ауд. конф зал

1418000 – «Сәулет» мамандығы

Специальность: 1418000 – «Архитектура»

А-17

Күндізгі

Диплом жобасын қорғау

11.06 сағ 14.00

ауд. сот залы

18.06 сағ.14-00

ауд. мәжіліс залы