Әдістемелік нұсқаулықтар


Оқу-әдістемелік құрал:

 "Бастауыш білім беру" мамандығы бойынша "Кәсіби шетел тілі" пәнінен сынақ сұрақтары

 "Бастауыш білім беру" мамандығы бойынша "Дене тәрбиесін оқыту әдістемесі" пәнінен сынақ сұрақтары

 "Бастауыш білім беру" мамандығы бойынша "Жазғы практика" тәжірибесінен бақылау сұрақтары

 "Бастауыш білім беру" мамандығы бойынша "Жаратылыстану" пәнінен емтихан сұрақтары

 "Бастауыш білім беру" мамандығы бойынша "Қоғамтану" пәнінен сынақ сұрақтары

 "Сәулет" мамандығы бойынша дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау

 "Мұнай және газ кенорындарын пайдалану" мамандығы бойынша дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау

 "Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын темір жол көлігінде техникалық пайдалану(салалар бойынша)" мамандығы бойынша дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқау

 Тәжірибе күнделігі

 IV курс студенттеріне арналған "Жобалау іс-әрекет негіздері" пәнінен оқу-әдістемелік кешен

 "Компьютерлік кескіндеме" пәні бойынша 3 курс білім алушыларына арналған оқу-әдістемелік кешен

 "Кадрлық менеджмент" пәнінен оқу-әдістемелік кешен

 3 курс студенттеріне арналған «Азаматтық іс жүргізу құқығы» пәнінен оқу әдістемелік кешен

 "MS WORD және MS Excel редакторларында тәжірибелік жұмыстар" атты әдістемелік құрал

 "Геотехника" пәнінен оқу-әдістемелік кешен

 "Қазақ тілі" пәні бойынша орыс тілінде білім алушыларға оқу-әдістемелік нұсқаулық

 "Құрылыс құрылымдарын есептеу негіздері" пәнінен оқу-әдістемелік кешен

 "Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясы" пәнінен оқу-әдістемелік кешен

 "Сәулет" мамандығы бойынша дипломдық жобаны орындауғы арналған әдістемелік нұсқаулық

 «Кәсіпқор» Холдингі» КЕАҚ, "Сөйлеудің даму негіздері" оқу құралы