Әдістемелік нұсқаулықтар


Оқу әдістемелік құрал:

 Дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау - Сәулет

 Дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау ЭН

 ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ (ЖОБАНЫ) ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ ТЭМиО

 Тәжірибе күнделігі

 IV КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН "ЖОБАЛАУ ІС-ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ" ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 КОМПЬЮТЕРЛІК КЕСКІНДЕМЕ ПӘНІ БОЙЫНША 3 КУРС БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 учебник Кадрлік менеджмент

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕCКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине: Основы высшей и дискретной математики для специальности: 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение

 3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН «АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ» ПӘНІНЕН ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 MS WORD және MS Excel редакторларында тәжірибелік жұмыстар Әдістемелік құрал

 ГЕОТЕХНИКА ОӘК

 Қазақ тілі пәні бойынша орыс тілінде білім алушыларға ОӘН

 Құрылыс құрылымдарын есептеу негіздері ОӘК

 Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясы ОӘК

 УМК по дисциплине Обществоведение

 ДО-17 тобына арналған сынақ және емтихан сұрақтары

 НОО-17 тобына арналған сынақ және емтихан сұрақтары

 ФК-17 тобына арналған сынақ және емтихан сұрақтары

 Дипломдық жобаны орындауғы арналған әдістемелік нұсқаулық - Сәулет

 0105000 Бастауыш білім беру мамандығы НОО-18 тобына арналған 6 семестр материалдары 

 Сынақ және емтихан сұрақтары НОО-20-1,НОО-20-2,НОО-20-3,ФК-20,ДО-20,П-20-1,П-20-2

 Сынақ және емтихан сұрақтары ВТиПО-20-1,СЭЗ-20, А-20

Хабарландыру