Әдістемелік нұсқаулықтар


Дипломдық жұмыстар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы   18 наурыздағы №125 бұйрығына,  «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу қағидалары» жүргізудің ережесіне сәйкес жыл сайын колледж қабырғасында техникалық мамандықтар диплом жоба тақырыптары бекітіліп, қорғалады.

2023-2024ж. оқу жылында 1418000 «Архитектура» және 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамсыз ету» мамандықтары дипломдық жоба қорғайды.

Хабарландыру