Оқу-әдістемелік қызмет


 

 Колледж оқытушыларының құрастырған оқу-әдістемелік кешендері мен оқу-әдістемелік құралдары

Маманның құзыреттілігін инновациялық технологиялар

 IV КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН "ЖОБАЛАУ ІС-ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ" ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 УЧЕБНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС для специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» по дисциплине «Профессиональный иностранный язык»

 КОМПЬЮТЕРЛІК КЕСКІНДЕМЕ ПӘНІ БОЙЫНША 3 КУРС БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 учебник Кадрлік менеджмент

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕCКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине: Основы высшей и дискретной математики для специальности: 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение

 3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН «АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ» ПӘНІНЕН ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

 «АБАЙ МҰРАСЫ – ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ ҚАЗЫНАСЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ