Колледждегі мамандықтар


«КАСПИЙ ӨҢІРІ  «БОЛАШАҚ» КОЛЛЕДЖІ

лицензия №KZ20LAA00004303

Бірінші аккредитациядан өткен колледж

30.05.2019ж. тіркеу номері VET-IA №00023

келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды:

Шифр Мамандық атауы Біліктілігі Оқу мерзімі
Күндізгі  бөлім Сырттай бөлім
9 сынып 11 сынып
0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
0103000 Дене тәрбиесі және спорт Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
0105000 Бастауыш білім беру  Бастауыш білім беру мұғалімі 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
0201000 Құқықтану Кеңесші-заңгер 2 ж. 10 ай 1 ж. 10 ай 1ж. 10 ай
1418000 Сәулет Жобалаушы-техник 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша) Іс қағаздарын жүргізуші 2 ж. 10 ай  1 ж. 10 ай 1 ж. 10 ай
0512000 Аударма ісі (түрлері бойынша) Аудармашы 2 ж. 10 ай  1 ж. 10 ай 1 ж. 10 ай
0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша) Бухгалтер – ревизор (аудитор)                                     Бухгалтер 2 ж. 10 ай 

1 ж. 10 ай

1 ж. 10 ай
0519000 Экономика (салалар бойынша) Экономист 2 ж. 10 ай  1 ж. 10 ай 1 ж. 10 ай
0801000 Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша) Техник-технолог 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
0807000 Мұнай және газ өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу Техник-механик 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
0809000 Мұнай және газ кен  орындарын пайдалану (бейін бойынша) Техник – технолог 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
1103000 Кеме жасау және кеме машиналарының механизмдеріне техникалық қызмет көрсету

Құрылысшы-техник               Кеме жөндеуші-дәнекерлеуші

3 ж. 10 ай   2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
1104000 Теңіз техникасының электрорадио монтажшысы Электр механик (кемедегі) 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
1107000 Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын темір жол көлігінде техникалық пайдалану  (салалар бойынша) Техник – электромеханик 3 ж. 6 ай 2 ж. 6 ай 2 ж. 6 ай
1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) Техник-механик 3 ж. 6 ай 2 ж. 6 ай 2 ж. 6 ай
1203000 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару Тасымалдаушы ұйымдастырушы техник 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
1204000 Су көлікті пайдалану Кеме жүргізуші – техник   Матрос (теңіз және балық аулау флоты) 3 ж. 6 ай   2 ж. 10 ай 2 ж. 6 ай 2 ж. 6 ай
1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Техник бағдарламашы     Байланыс құрастырушысы-кабельші                            Электрондық есептеу машиналарының операторы 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай
1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды  салу және пайдалану  
Құрылыс – технигі                  Кең бейінді құрылыс шебері
3 ж. 6 ай  2 ж. 10 ай 2 ж. 6 ай 2 ж. 6 ай
1514000 Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (салалар бойынша) Эколог 3 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай 2 ж. 10 ай

 

 

 

Хабарландыру